Η απογραφή για το 2021 ξεκίνησε και σε σχέση με τα άλλα χρόνια θα υπάρχει μια διαφορά.

Και αυτό διότι σε κάθε σπίτι θα δίνετε ένας κλειστός φάκελος με ένα μοναδικό κωδικό που θα αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατοικία.

Κάπως έτσι μπαίνοντας στο www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό, αλλά και αυτούς του taxis, θα συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την απογραφή.

Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η διαδικασία άλλαξε φέτος και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάτι τέτοιο, τότε η Απογραφή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνέντευξης, λαμβανομένων όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Κάπως έτσι από την Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει η η ειδική εφαρμογή της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 στην ψηφιακή πύλη www.gov.gr,όπου ο εκπρόσωπος του κάθε νοικοκυριού θα πρέπει να μπει έως τις 26 Νοεμβρίου και με τον κωδικό που θα του παραδώσει ο απογραφέας και να απαντήσει στα ερωτηματολόγια, με ημερομηνία αναφοράς την 22α Οκτωβρίου 2021.

Για κάθε ερώτηση ή πρόσθετη πληροφορία που ενδέχεται να χρειαστούν οι απογραφόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ για να τους κατευθύνει.