Δύο όροι που συναντάμε συχνά, λίγοι όμως γνωρίζουν τι σημαίνουν

Κάθε ημέρα συναντάμε ή χρησιμοποιούμε τους όρους «a.m.» και «p.m.» για να προσδιορίσουμε την ώρα.

Το “a.m” και το “p.m” είναι τα αρχικά λατινικών λέξεων και όχι αγγλικών λέξεων που πολλοί πιστεύουν.

Σίγουρα πολλοί κάνουν αναζήτηση στην Google για να δουν τι σημαίνει το a.m. και το p.m, καθώς τις συσχετίζουν με τα ελληνικά «μ.μ» και «π.μ».

Το «a.m.» σημαίνει στα λατινικά ante meridiem, δηλαδή στα πριν το μεσημέρι.

Το «p.m.» σημαίνει post meridiem, δηλαδή μετά το μεσημέρι.

Την άλλη φορά στην ώρα σου λοιπόν.